Khách hàng phải đảm bảo kiểm tra tình trạng hàng hóa một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng khi nhận giao. Trường hợp có vấn đề lỗi đối với hàng hóa ngay tại thời điểm giao, Khách hàng cần có ý kiến phản hồi ngay cho thaomocvang.vn để thaomocvang.vnxử lý kịp thời cho Khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp với đại lý nơi mà khách hàng đặt mua hàng. Trường hợp sau khi giao nhận, phát sinh lỗi, Khách hàng cần phản hồi trong vòng 3 giờ kể từ khi phát hiện, để thaomocvang.vn ( hoặc đại lý bán hàng cho khách hàng) có thể tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân một cách nhanh chóng, kịp thời.

-Nếu do lỗi của thaomocvang.vn Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm bảo hành bằng cách: khắc phục, sửa chữa, đổi, hoàn tiền cho Khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xác minh.

-Nếu do lỗi của Khách hàng do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.