Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể hủy đơn hàng bằng cách liên hệ với “thaomocvang.vn” theo số hotline 0936438198 để huỷ đơn hàng hoặc nếu liên hệ với đại lý nơi mà bạn đặt hàng để yêu cầu hủy đơn hàng. Nếu Khách hàng muốn hủy đơn

Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể hủy đơn hàng bằng cách liên hệ với “thaomocvang.vn” theo số hotline 0936438198 để huỷ đơn hàng hoặc nếu liên hệ với đại lý nơi mà bạn đặt hàng để yêu cầu hủy đơn hàng. Nếu Khách hàng muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm.

Chính sách hủy Đơn hàng:

Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể hủy đơn hàng bằng cách có thể liên hệ với “thaomocvang.vn” theo số hotline 0936438198 ( hoặc đại lý nơi bạn mua hàng) để được hỗ trợ huỷ đơn hàng. Nếu Khách hàng muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm.

Chính sách đổi/ trả/ hoàn tiền:

Khách hàng được đổi/ trả/hoàn tiền trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Khách hàng nhận được sản phẩm. Để được đổi trả hoàn tiền, Khách hàng phải đảm bảo được những điều kiện sau đây:

Khách hàng liên hệ trực tiếp, “thaomocvang.vn” thực hiện chính sách đổi trả, hoàn tiền trực tiếp tại địa chỉ của “thaomocvang.vn” được niêm yết trên website hoặc tại các đại lý nơi khách hàng đặt mua hàng.

Sản phẩm đổi, hoàn trả phải được đảm bảo còn nguyên vẹn như tình trạng Khách hàng nhận bàn giao, sản phẩm chưa được mở, dùng thử. Sản phẩm không bị hư hỏng do lỗi của Khách hàng.

Khi mang sản phẩm đổi trả, Khách hàng cung cấp sản phẩm còn nguyên vẹn cùng hóa đơn mua hàng cho các đại lý nơi mà khách hàng đặt mua hàng.