TẦM NHÌN

Khát vọng xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, Fami Health phấn đấu trở thành công ty sản xuất và cung ứng thực phẩm sức khỏe tự nhiên hàng đầu Việt Nam, đưa thảo mộc Việt Nam lên tầm cao mới, có tên trên bản đồ thế giới.

SỨ MỆNH

“ Vì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn của người Việt ”

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SLOGAN

“ Fami Health – Nâng cao chất lượng cuộc sống”